سامانه پیام

سیستم های تلفن سانترال

شرکت پاناسونیک سنتر جهت استفاده از بستر ارتباطی و مخابراتی ایجاد شده است . بطور کلی ارتباط درون سازمانی و برون سازمانی نیازمند ساختار و سخت افزار مناسب جهت گسترش و بهینه سازی بوده که این بستر نیز می بایست آمادگی لازم جهت گسترش خدمات در آینده را دارا باشد . نمونه خدماتی که در این قسمت ارایه شده تمامی نیاز ارتباطی، مخابراتی یک سازمان را تحت پوشش خود قرارداده و کلیه امور ذکرشده را پوشش می دهد .

سامانه پیام

سامانه پیام

مراکز تلفن هایبرید و دیجیتال

مراکز تلفن IPPBX IP) VOIP)

تلفن گویا (IVR)

Call Center

رکوردر

پنل سامانه SMS

FX تلفن دوربرد

E1 4رقمی ۵ رقمی ۸ دورشوال

FAX Server