فاکس سرور

فکس سرور

Fax Server    دستگاه فکس سرور  جهت مکانیزه کردن عملیات فکس در سازمان می باشد به گونه ای که کلیه دستگاههای فکس قدیمی و سنتی را از درون سازمان حذف نموده و قابلیت فکس را به صورت دیجیتال برای کلیه خطوط فراهم می نماید، همچنین با ایجاد روند های هوشمند و دیتابیسی جهت تولید فکس های مورد نیاز تماس گیرندگان، سازمان را به سمت کاهش هزینه ها و ارائه سرویس های الکترونیکی سوق می دهد.

 

 

ویپ ، مرکز تلفن ، سانترال پاناسونیک ، الستیکس ، سیسکو ، میکروتیک