۸٫ E1 4 رقمی ۵ رقمی ۸ رقمی

E1

۸٫ E1 4 رقمی ۵ رقمی ۸ رقمی

۸٫ E1 4 رقمی ۵ رقمی ۸ رقمی

یکی از استانداردهای کلی برای خطوط دیجیتال (E1/T1 ) می باشد که به ۲ نوع تقسیم میشود. ۱- استاندارد اروپائی  ۲- استاندارد  آمریکائی (که E1 برای اروپا و T1 استاندارد آمریکائی). فرق این دو در تعداد کانالهای آنهاست. در خط تلفن معمولی صرفا یک کانال برای ارتباط وجود دارد ولی در این نوع خطوط تعداد کانالها از یکی بیشتر است. به طور مثال  تعداد این کانالها در E1 برابر ۳۲ خط است. که ۲ خط از آن برای سیگنالیگ و همزمان سازی بکار میرود و مابقی خطوط، یعنی ۳۰ خط قابل بهره برداری خواهد بود. بدین معنی است که یک لینک E1 همانند ۳۰ خط تلفن عادی می باشد. T1 دارای ۲۴ کانال است یعنی اینکه اگر شما یک خط T1 داشته باشید می توانید ۲۴ خط ارتباط همزمان داشته باشید.کانالهای این خطوط می توانند حداکثر تا ۶۴۰۰ bps دیتا انتقال بدهند. به این مفهوم که اگر تلفن شما دیجیتال باشد شما می توانید سرعت ارتباطتان با یک خط E1 را به ۶۴۰۰۰ bpsبرسانید. اما چون خطوط فعلی آنالوگ هست و چون مودم های فعلی حداکثر تا ۵۶۰۰ bpsمی توانند ارتباط برقرار کنند سرعت ارتباط به حداکثر ۵۶۰۰ bps محدود میشود.

خط تلفن آنالوگ یک کانال دارد که حداکثر می تواند به سرعت ارتباط ۳۳۶۰۰ bps برسد.

در نهایت :

اگر دو خط طرف ارتباط دیجیتال باشد با یک کانال میشود به سرعت ارتباط ۶۴۰۰۰ bpsرسید!.اگه یکی از دو خط طرف ارتباط دیجیتال باشد و دیگری آنالوگ، حداکثر سرعت ارتباط به۵۶۰۰۰ bps محدود میشود!.و در نهایت اگر دو طرف ارتباط آنالوگ باشد حداکثر سرعت ارتباط به ۳۳۶۰۰ bps محدود میشود

ویپ ، مرکز تلفن ، سانترال پاناسونیک ، الستیکس ، سیسکو ، میکروتیک