سیستم های طراحی زیر ساخت شبکه – سامانه کیهان

 

ویپ ، مرکز تلفن ، سانترال پاناسونیک ، الستیکس ، سیسکو ، میکروتیک